Projectes

Erasmus +

El projecte Comenius va canviar de nom i ara es diu Erasmus +. Continuem cooperant amb diferents escoles d’Europa.

Global Citizenship Steps in Europe

Curs 2014-2016

Les escoles participants són:

» 1st  Primary School of Asvestohori Thessaloniki, Hellenic Republic

» Agrupamento de Escolas Templários Tomar, Portugal

» Bonifatiusschule Bielefeld, Germany

» St. Michael’s Boys School Galway, Ireland

» Stockholms Stad  Stockholm, Sweden

» ZS sv. Cyrila a Metoda Kosice, Slovakia

» Escola Les Acàcies Barcelona, Catalonia, Spain

Enllaç a al web:

http://gcstepseu.weebly.com/

Comenius

Aquest projecte té com a objectiu reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació, promovent la mobilitat i la cooperació entre centres educatius.

L’escola ha participat en 3 projectes Comenius:

Revive, Rekindle, Renew: Bringing Together the Best of Our Heritage forward into Our Shared Future

Curs 2008-2010

Conèixer i compartir les tradicions dels diferents països

Les escoles participants són:

» Szkola Podstawowa nr 1 (Pszczyna, Poland)

» Carl-Orff-Schule (Lingen, Germany)

» Dayinlar Primary Education School (Gediz, Turkey)

» St. Bede’s RC Primary School (Darlington, UK)

» Escola Les Acàcies Barcelona, Catalonia, Spain

Enllaç al web:

http://comeniusacacies.wikispaces.com/

 

Footsteps for Peace

Curs 2010-2012

La Pau i la convivència va ser el fil conductor del projecte.

Les escoles participants són:

» Szkola Podstawowa nr 25 (Bydgoszcz, Poland)

» Henri Dunant Grundschule (Berlin, Germany)

» St. Augustine’s Catholic Primary School (Weymouth, UK)

» Ecole Sainte Thérèse (St. Sebastien sur Loire, France)

» Dimotiko Scholio Palekastrou (SITIA, Greece)

» 1° Circolo Didattico ” S. Giovanni Bosco ” (Gravina in Puglia, Italy)

» Escola Les Acàcies Barcelona, Catalonia, Spain

Enllaç al web:

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=4796008

 

Landmarks and monuments

Curs 2012-2014

Conèixer monuments dels diferents països.

Les escoles participants són:

» Michael’s School for boys (Galway, Ireland)

» Tieplatzschule (Bielefeld, Germany)

» 1o Primary School of Asvestohori (Thessaloniki, Greece)

» Scuola Media “U. Allegri” (Gambara, Italy)

» Escola Básica dos Templários (Tomar, Portugal)

» Storkyrkoskolan and Björngardsskolan (Stockholm,   Swweden)

» Escola Les Acàcies Barcelona, Catalonia, Spain

 

Enllaç al web

http://www.landmarksandmonuments.com/

 

Pla d’Acció tutorial

Aquest projecte és el conjunt d’activitats que es porten a terme al centre i que tenen com a objectius:

» L’acollida de l’alumne/a.

» L’orientació personalitzada dels/les alumnes, fonamentalment, en els àmbits curriculars i la integració de l’alumnat en la vida educativa del centre.

L’acció tutorial l’exerceix de forma compartida tot el professorat, atès que l’activitat docent implica, a més de la implicació dels ensenyaments propis de l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge dels i les alumnes i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que es presenten. Ara bé, com és lògic, hi haurà uns i unes mestres directament implicats en l’acció tutorial.

Ciències 3-6

Aquest projecte es va iniciar a l’escola per donar resposta a la necessitat de prendre contacte amb les ciències, d’una manera innovadora i molt manipulativa.

El projecte es composa, fonamentalment, d’un paquet curricular que parteix de l’àrea de “Descoberta de l’entorn” i globalitza amb les àrees de “Descoberta d’un mateix” i “Intercomunicació i llenguatge”.

El material del projecte proporciona tot un seguit d’activitats i d’experiències per al nen/a, esdevenint una font inexhaurible de descobertes, alhora que desvetlla la seva curiositat, la seva imaginació i el seu esperit crític, avançant en els coneixements físics i lògics.

Filosofia 3-6

Aquest projecte és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels infants, partint de la filosofia. Consisteix en un conjunt d’activitats que enforteixen la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels nens i les nenes.

Escoles + Sostenibles

Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Enllaç al web:

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/agenda-21-escolar