PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document de caràcter pedagògic elaborat per la comunitat educativa que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, conté els objectius que hem d’aconseguir i expressa l’estructura organitzativa i funcional del centre educatiu.

El nostre centre està fent una revisió d’aquest document. Aquí trobareu el document actual Icono_pdf