El GEP a l’escola

El projecte s’aplicarà a l’àrea de Science, a partir del desenvolupament dels següents projectes:

Projecte 1 Projecte 2
1r Transports Animals
2n Water Materials
3r Vertebrates Recycling
4t Forces and motion The Solar System
Habitats and ecosystems Matter
GLOBAL SCHOLARS

A més, s’introduirà també la metodologia AICLE a l’àrea de llengua estrangera (anglès). Dins d’aquesta assignatura, els nens  i les nenes aprendran anglès a partir de projectes que, en aquest cas, estaran més centrats en l’interès dels infants. És sobretot a les primeres etapes escolars, on l’alumnat podrà escollir lliurement quins seran els projectes que es desenvoluparan a l’aula.