Calendari Escolar

Curs escolar :

Les classes comencen el 12 de setembre del 2018 i acaben el 21 de juny del 2019

Vacances:

Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Setmana Santa: Del 13 al 22  d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Festes Locals:

Dilluns 24 de setembre de 2018 ( La Mercè)

Dilluns 10 de juny de 2019 ( Segona Pasqua)

Dies festius de lliure disposició :

Divendres 2 de novembre de 2018

Divendres 7 de desembre de 2018

Dilluns 4 de març de 2019

Jornada continuada: Matins de 9 a 13h.

21 de desembre 2018

Del 10 al 21 de juny 2019