Calendari Escolar

Curs escolar :

Les classes comencen el 12 de setembre del 2019 i acaben el 19 de juny del 2020

Vacances:

Nadal: Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Setmana Santa: Del 4 al 13  d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Festes Locals:

Dimarts 24 de setembre de 2019 ( La Mercè)

Dilluns 1 de juny de 2020 ( Segona Pasqua)

Dies festius de lliure disposició :

Dilluns 4 de novembre de 2019

Dilluns 24 de febrer de 2020

Dimarts 2 de juny de 2020

Jornada continuada: Matins de 9 a 13h.

20 de desembre 2019

Del 8 al 20 de juny 2020