MATRICULA CURS 2016-2017

 • Dates del 13 al 17 de juny de 2016
 • Horari:

Dilluns de 9h a 13h i de 15h a 17h

Dimarts 9h a 13h

Dimecres 9h a 13 i de 15h a 17h

Dijous 9h a 13h

Divendres de 9h a 13h i de 15h a 16h.

 • Documentació:

EDUCACIÓ INFANTIL

 • Fotocòpia DNI pare, mare i de l’alumne/a, si en té (si no heu presentat preinscripció aquí).
 • Fotocòpia llibre de família (si no heu presentat la preinscripció aquí)
 • Fotocòpia de la Tarja Sanitària de l’alumne/a ( si no heu presentat la preinscripció aquí).
 • 4 fotos de carnet
 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Fotocòpia de l’últim informe de la llar d’infants (si el teniu)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Fotocòpia DNI pare, mare i de l’alumne/a, si en té (si no heu presentat la preinscripció aquí)
 • Fotocòpia del llibre de família (si no heu presentat la preinscripció aquí)
 • Fotocòpia de la Tarja sanitària de l’alumne/a (si no heu presentat la preinscripció aquí)
 • 1 foto de carnet
 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Certificat de l’escola on està matriculat/da actualment a on consti si l’alumne/a promociona.